Oprogramowanie

Przeprowadzamy inwentaryzację zainstalowanego oprogramowania oraz inwentaryzację dokumentów posiadanych licencji:

  • ustalenie rodzajów i liczby programów zainstalowanych na poszczególnych stacjach komputerowych
  • wyłonienie i usunięcie programów zbędnych, stanowiących dodatkowe obciążenie firmowego systemu informatycznego
  • ustalenie programów najczęściej używanych przez pracowników
  • ustalenie standardów oprogramowania w firmie np. jednolity format dla edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp.