Kopie bezpieczeństwa/backup

Analizujemy sytuację w firmie i wdrażamy systemy backupowe:

  • rozpoznanie aktualnej sytuacji i potrzeb danego przedsiębiorstwa
  • opracowanie systemu wraz z ustaleniem harmonogramu wykonywania kopii
  • backup najważniejszych danych przed przystąpieniem do wdrożenia
  • wdrożenie systemu
  • testowanie
  • nadzór i okresowa kontrola nad pracą systemu
  • okresowa wymiana nośników przechowujących zabezpieczone dane